Domov
Čez morje
Moji članki
Photo Gallery
Zabava
Računalniški nasveti
 
Povezave

 

 
 
Kratka predstavitev
 
Vsebina
 
Uvod
 
Misli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   marko   sjekloča
 
      čez morje
            v pozabo
 
                                                            argentinci slovenskih korenin
                                                                      in rezultati argentinske
                                                                        asimilacijske politike
 
  Knjiga obsega 359 strani. Tukaj podajam nekaj ključnih misli.
 
Izbrane misli
 
Največji problem v modernih časih niso emigranti, temveč emigranti brez dokumentov, potisnjeni na rob življenja, ponižani in odstranjeni. Država najlažje nadzira imigrante, če jim s široko roko legalizira bivanje in tistim, ki želijo, tudi dodeli državljanstvo. Ti novi državljani so hvaležni in prispevajo pomemben delež k družbenem razvoju, verjetno po svojih možnostih celo več kakor “avtohtoni”. Najbrž je to presenetljiva, a tudi najvrednejša ugotovitev iz preučevanja argentinske zgodovine imigracije.
 
V avstro-ogrskem cesarstvu in Kraljevini Italiji je slovenska etnija bila v podrejenem političnem in zato tudi v podrejenem ekonomskem položaju. Niso ji bili dani objektivni pogoji narodnostnega in osebnega razvoja zaradi pripadnosti etnični manjšini. Politična neemancipiranost je pogojevala gospodarsko podrejenost. Slovenci so se izseljevali, da bi se rešili političnega pritiska, ki jim ni omogočal dostojnega ekonomskega položaja.
 
Ideologija bije odločilni boj proti asimilaciji in njen največji sovražnik je čas.
 
Argentinski proces oblikovanja nacije iz nekdanjega konglomerata evropskih kultur je primer oblikovanja nacionalnega čuta, ki uspešno požira in premleva kulture, ki se izkrcajo na teh tleh. Asimilacija slovenskih izseljencev je drobec v tem procesu.
 
 
Domov
Nazaj