Domov
Čez morje
Moji članki
 
Photo Gallery
Zabava
Računalniški nasveti
 
Povezave

 

 
 
Kratka predstavitev
 
Vsebina
 
Uvod
 
Misli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              marko   sjekloča
      čez morje
            v pozabo
 
                                        argentinci slovenskih korenin
                                                 in rezultati argentinske
                                                   asimilacijske politike
 
Knjiga obsega 359 strani. Tukaj podajam vsebino.
VSEBINA................................................................................................... 9
UVOD....................................................................................................... 13
PRVI DEL
POT V EMIGRACIJO .......................................................................... 21
1. POGLAVJE
Južna Evropa v obdobju kolonialnega osvajanja in imperializma
a. Politični razvoj Južne Evrope in Slovenije ......................................... 23
b. Mednacionalni odnosi na prostoru južnih Slovanov .......................... 26
c. Demografske značilnosti južne Evrope ............................................... 29
2. POGLAVJE
Imigracija in kolonizacija Argentine
a. Politični razvoj Latinske Amerike v XIX. in XX. stoletju................. 31
b. Začetki imigracije in kolonizacija Argentine ..................................... 32
c. Argentinska družba med drugo svetovno vojno in po njej .................. 50
d. Cilji in obdobja argentinske migracijske politike ............................... 57
e. Migracijski vzorci ................................................................................ 61
f. Demografski podatki ............................................................................ 63
g. Rezultati argentinske migracijske politike ........................................ 83
3. POGLAVJE
Priseljevanje Slovencev v Argentino
a. Prvi Slovenci v Argentini .................................................................. 85
b. Množično slovensko priseljevanje ....................................................... 95
c. Začetki organiziranja Slovencev v Argentini .................................. 108
4. POGLAVJE
Družbeno življenje "starih" slovenskih izseljencev
a. Odnos do jugoslovanskega narodnoosvobodilnega boja ...................... 115
b. "Hladna vojna" na argentinskih tleh ................................................. 122
c. Društva kot osnovna oblika delovanja izseljencev ............................. 128
d. Pomembnejša društva predvojne emigracije ...................................... 133
e. Kulturna dejavnost v društvih .......................................................... 157
5. POGLAVJE
Priseljevanje v Argentino po drugi svetovni vojni
a. Razlogi za priseljevanje v Argentino po drugi svetovni vojni ......... 163
b. Povojna slovenska emigracija v Argentini ....................................... 169
c. Organiziranje slovenske povojne emigracije v Argentini ................. 174
d. Družbena dejavnost povojnih slovenskih izseljencev ........................ 179
 
DRUGI DEL
 
POLITIČNA REALNOST KOT MOTOR SODELOVANJA
IN SPOROV ....................................................................................... 189
 
6. POGLAVJE
 
Politična kultura med "starimi" slovenskimi imigranti
a. Prepletenost političnih usod ............................................................ 191
b. Nova politična zavezništva med "starimi" izseljenci po drugi
svetovni vojni ...................................................................................... 195
c. Politična zavest kot gibalo odnosov med "starimi" izseljenci ........ 198
7. POGLAVJE
Politična kultura med "novimi" slovenskimi imigranti
a. Politika in ideologija med povojno slovensko imigracijo ................. 205
b. Ideološka in politična vloga slovenske cerkve v Argentini .............. 215
c. Protikomunizem med povojno imigracijo......................................... 221
d. Odnosi med predvojno in povojno slovensko emigracijo ................. 231
 
8. POGLAVJE
 
Boj za samostojno Slovenijo
a. Nova politična realnost in izseljenci ................................................ 235
b. Zbeganost med predvojnimi Slovenci .............................................. 239
c. Argentinska vloga v vojni na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini... 242
 
9. POGLAVJE
 
Jugoslovanska in slovenska diplomacija v Argentini
a. Vloga jugoslovanskega diplomatskega predstavništva .................... 245
b. Konzularno delo ................................................................................ 258
c. Zapostavljanje slovenskih interesov.................................................. 260
d. Diplomatsko predstavništvo samostojne Slovenije ......................... 265
 
TRETJI DEL
 
ASIMILACIJA .................................................................................... 273
 
10. POGLAVJE
 
Oblikovanje argentinskega nacionalnega značaja, asimilacija in
slovenska imigracija
a. Oblikovanje argentinskega naroda in imigracija .............................. 275
b. Pospeševalni asimilacijski procesi ..................................................... 282
c. Zaviranje asimilacije ......................................................................... 296
d. Slovenci kot del asimilacijskih procesov............................................ 307
 
11. POGLAVJE
 
Preteklost in prihodnost
Rezultati asimilacijske politike ............................................................ 323
 
ZA ZAKLJUČEK ................................................................................ 335
 
PRILOGA 1,
Društva slovenskih predvojnih izseljencev v Argentini in
Urugvaju................................................................................................ 345
PRILOGA 2,
Društva in organizacije povojnih slovenskih izseljencev v
Argentini .............................................................................................. 347
PRILOGA 3,
Tisk med predvojno generacijo slovenskih izseljencev v
Argentini .............................................................................................. 349
PRILOGA 4,
Tisk med povojno generacijo slovenskih izseljencev v
Argentini .............................................................................................. 353
VIRI ...................................................................................................... 355
FOTOGRAFIJE SO PRISPEVALI ... ................................................. 359
 
Domov
Nazaj