Tudi mi se posodabljamo

 

Uredništvo Celjana ima nove prostore. Nismo se preselili daleč, le preko ulice, pa vendarle smo napravili velik korak naprej.

Pretekli teden smo nove prostore tudi uradno predstavili. So večji, bolje opremljeni in transparentni, v pravem in prenesenem smislu besede. Pa so gostje spraševali kako se ne bojimo delati za steklenimi stenami.

 

Transparentna družba je bolj razvita

 

Ena zadnjih študij Svetovne banke o odprtosti finančnih sistemov v svetu je pokazala, da je svoboda medijev (ki je del transparentnosti družbe, kamor spada razvitost javnega mnenja, tudi samostojnost in angažiranost sredstev javnega informiranja) eden pomembnih dejavnikov odprtosti finančnega sistema. V odprtem finančnem sistemu ima več ljudi tekoče račune, stroški sistema so nižji, več državljanov in podjetij lahko dobi kredit, so cenejši itn. Banke v okolju, kjer je državna kontrola medijev manjša, postavljajo manjše ovire, nenazadnje tudi lažje pristajajo na kreditne zahteve. Večja transparentnost pomeni večjo možnost za primerjanje bank. Posledica je, da so take družbe gospodarsko bolj razvite in se tudi hitreje razvijajo, zaključuje študija.

 

Sredstva javnega informiranja so ogledalo družbe

 

Slovenija je v tej študiji precej visoko. To pomeni, da je slovenska družba že precej bolj transparentna kot je bila, čeprav čutimo, da ponekod še potrebujemo več informacij, manj cenzure in samocenzure. Vendar pa to ni lahko doseči, ker je slovenski človek že po naravi bolj zaprt.

Skrivanje informacij lahko privede do pomembnega izkrivljanja realnosti. Transparentnost sredstev javnega informiranja je v nasprotju s cenzuro in samocenzuro in zato pomemben branik (politične) svobode. Ta ni vedno prisotna in tudi ni v interesu nekaterih. Zato je pritiskov na nas bilo in jih še bo. Vendar posebne zamere ne moremo kuhati do nikogar, saj vsakdo želi v očeh javnosti biti kar najlepši, demokracija pa tudi ni enkratno dejanje, temveč proces.

Drugi razlog zakaj smo za transparentnimi stenami je, da se naše delo ocenjuje zelo pogosto, vsako sredo, ko izide naš proizvod, časopis Celjan, in zakaj naj se ne bi ocenjevalo vsak dan. Na eni strani je to prednost, po drugi pa tudi ne. Biti stalno predmet ocenjevanja je zahtevno, na to se je potrebno navaditi. Sicer pa, lepo je biti oči in ušesa javnosti, a biti stalno na očeh javnosti, ni vedno prijetno.

 

 © Marko Sjekloča in Celjan,  september 2007
 
Domov
Nazaj