Boj proti tajkunom kot sredstvo za politično preživetje

 Pretekli teden so državni organi stopili na prste podkupovanju in dogovarjanju v gradbeništvu – o katerem so že vrabci čivkali. Ali so vmešana celjska podjetja, na policiji niso hoteli povedati.

Gre za nekaj povsem novega. Tako obsežno in temeljito delo, kot ga je opravila policija, je bilo potrebno sprožiti s političnih vrhov. Do sedaj za to ni bilo 'politične volje'  - izraz je v širši uporabi v državah, ki imajo razvito korupcijo - zato se je kriminal tudi razpasel. Sedaj v en glas v policiji in vladi ponavljajo potrebo po preventivnem delovanju, ker jih je utemeljeno strah, da sodišča ne bodo dobro opravila svojega dela. Pravne osnove za obtožbe je policija našla v Kazenskem zakoniku (sum nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril). Posebej pa izstopa, da so očitana dejanja novejšega datuma. Ali to pomeni, da so šele sedaj pričeli uporabljati vse razpoložljive metode za zbiranje dokazov?

Orgija pri gradnji avtocest 

Da se je plaz sprožil pri izgradnji avtocestnega križa, ni nenavadno, kajti tam je prišlo do velike koncentracije kapitala in izoblikoval se je slabo nadzorovan sistem, ki je omogočal prelivanje denarja v privatne žepe. Ta 'orgija' ni nič novega - zaradi takih izkušenj je sistem pomoči Svetovne banke 'banana republikam' neuspešen.

Mnogi so opozarjali, da se za deklariranim veseljem nad 'samostojnostjo in demokracijo' skrivajo neučinkovite institucije in sistem načrtnega grabeža socialistične lastnine. Morali bomo priznati, da imamo mafijske sisteme v povezavi z državnim aparatom, da pa je za njeno razbijanje potreben že obup, tega pa najdemo v poskusu političnega preživetja Janeza Janše. Zaradi teh 'višjih ciljev' bo JJ žrtvoval tudi nekaj strankarskih kolegov.

Po vsej verjetnosti bodo prvič po letu 1992 z zapori in visokimi denarnimi kaznimi končale svojo menedžersko kariero tudi velike nedotakljive 'ribe'. Nekateri bodo verjetno vrnili tudi del odtujenih davkov, morebiti tudi podjetja. Vendar se moramo ozreti tudi na drugo plat. Stihijski in nesistematičen napad na menedžerje, ki hitijo s prilaščanjem podjetij, je lahko težko breme za javne finance in gospodarstvo. Za kvaliteno gospodarstvo je potrebno nekaj drugega: nepolitična državna administracija, učinkovit in dovolj izobražen sodni sistem in represivni aparat ter vsaj še močan sistem kontrole na vseh ravneh. 

© Marko Sjekloča in Celjan,  13. februar 2008

 
Domov
Nazaj