Med potomci Slovencev na Floridi.

 

Amelia Bogus je rojena v ZDA. Vendar je to moč ugotoviti le, ko po nekaj stavkih išče besede, ki se jih ne more spomniti. Toda ohranila je še naglas, ki ga je mati posredovala svojim hčeram.

          Amelini starši so bili iz okolice Domžal, prvi soprog pa je bil Slovenec iz stare Gorice, s priimkom Zimič. Amelia se je sicer še drugič poročila, tokrat s Poljakom. Spominja se, da je v mladosti mati posedla hčerke okoli mize in jih učila slovenskega jezika.

         

Lodge 777, Fort Lauderdale

Druga z desne Amelia Bogus

 

V »loži 777« v Fort Lauderdale, ali poslovalnici 777 Slovenske narodne podporne enote, po angleško »Slovene National Benefit Society«, je že bolj malo potomcev Slovencev, samih Slovencev pa že tudi ni več. Tudi na samem začetku jih ni bilo veliko. Od vseh članov pa verjetno le Amelia govori dobro slovensko, čeprav bi se našlo kar nekaj drugih članov, ki razumejo precej, vendarle, kot sami pravijo, nimajo več s kom govoriti in so precej pozabili.

Združenje je neprofitna organizacija in je naslednjik društvene organizacije iz leta 1904. Danes ima sicer drugačen namen kot na začetku, predvsem pa ima že povsem ameriške značilnosti. Sedaj je predvsem zavarovalnica, ki ima sedež v Chichagu. Na Floridi so tri poslovalnice, mi pa smo obiskali 777., ki je nastala leta 1977. V tistem času je bilo 140 članov, sedaj pa je ostalo še okoli 60. Na Floridi je bilo vedno malo Slovencev, zato je tudi največ poslovalnic, od 200 še obstajajočih, v Ohiu in v zahodni Pensilvaniji, tradicionalnih krajih, kjer so se Slovenci naseljevali.

          Od poslovalnic na Floridi ima svojo zgradbo le tista blizu St. Petersbura, v Springs Hillu, medtem ko drugi dve, v New Smirna in pričujoča v Fort Lauderdale, svojih prostorov nimata. Kljub temu, da je minilo skoraj stoletje odkar so predniki sedanjih članov prispeli v ZDA, je v poslovalnici Fort Lauderdale polovica članov slovenskega izvora, ostali pa so tudi na nek način povezani s člani slovenskega izvora.

 

 

Lodge 777, Fort Lauderdale

Dani Novak, avtor in Evelin Vrhovnik

        

          Predsednik poslovalnice je Dani Novak, tajnik pa Evelin Vrhovnik, rojena Tercelič. Njen soprog, ki je že pokojni, je bil ustanovitelj lože 777. Njen oče je leta 1921 prišel še kot mlad fant s svojim očetom v ZDA, službo pa sta dobila kar v družbi, ki je najemala nove emigrante v Evropi. Selili so se mnogo, zato se je Evelin rodila v Chicagu leta 1930. Oče Franc je umrl že leta 1977, mati Ivana, roj. Hodi, iz Brežic, pa leta 1991.

          Evelin se je poročila z Vrhovnikom Michaelom, rojenim tudi že v ZDA. Vrhovnih je bil tudi nacionalni tajnik Slovenske narodne podporne enote, vendar je umrl že leta 1979, v starosti 72 let. Ne Evelin ne njeni starši, pa še številni drugi izseljenci in njihove družine, niso nikoli obiskali Slovenije. Izjema pa je Anne Olszevsky, rojena Otrin. Njen oče Franc Otrin je bil iz Žirija, mati Johana, rojena Terček, pa iz okolice Ljubjane. Domovine nikoli nista obiskala, pač pa Anny navdušeno pripoveduje, da je leta 1993 imel priložnost potovati v Slovenijo in pri tem spoznati v Kranju in Ljubjani številne bratrance in sestrične.

          Najin pogovor pa ni mogel mimo vojne, posebej ker Anne na vojno veže trenutek, ki ga ne bo pozabila. Anne je bila eden od sedmih otrok, rojenih slovenskim staršem v ZDA. S soprogom imata štiri otroke. In ko je pred tridesetimi leti divjala vojna v Vietnamu, je v prvih bojnih vrstah bil tudi sin Walter. Anne pripoveduje, kako je komajda ušel smrti.

Imel pa sem priložnost srečati še več drugih potomcev slovenskih izseljencev, kot Clements Tereso, ki je hčerka Dolšek Franca iz Velikih Lašč in Vidmarjeve Pepce in Meškovca, pa Mohor Conrada, harmonikarja, brez katerega seveda skorajda ni srečanja in še druge.

          In čeprav je marčevsko zgodnje nedeljsko popoldne zaradi dežja bilo prisotnih le 16 članov, pa jih je bilo vendarle še preveč, da bi si lahko v nekaj urah natančno zapisal zgodbe o usodah slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. Vendar bo kmalu nova priložnost, saj se vsako prvo nedeljo v mesecu v Fort Lauderdalu sestajajo tudi člani slovenskega društva.

          Čeprav člani lože že niso več Slovenci, saj so vsi rojeni v ZDA, in so tudi že v poznih letih življenja, je v razgovorih med njimi Slovenija pogosta tema. Seveda omenjamo samo potomce Slovencev, ki so organizirani v ložo, kajti na Floridi je najti tudi v Sloveniji rojene Slovence, ki tukaj živijo ali pa prihajajo zaradi poslov za nekaj mesecev na leto. Mnogi pa prihajajo v zimskem času, posebej kanadski Slovenci, ki se tako izogneju mrazu tam na severu. Toda to je že za drugo zgodbo.

 

Miami, 26. 3. 2003.

 

© Marko Sjekloča
Rodna gruda
 
Domov
Nazaj