Slovenija kot jo vidi Milan Kučan

 

 »Kako te naj imenujemo,« je Stane Seničar vprašal Milana Kučana, ki je bil gost celjskega kluba podjetnikov Zlatorog, »predsednik, nekdanji, pretekli ali bodoči predsednik?«  »Prvi trije so dejstvo, četrti pa se ne bo zgodil,« je bil odgovor.

 

Podobno je potekal tudi ostali del pogovora z nekdanjim predsednikom. Odgovorom se ni izmikal. Pričel pa je z besedami, da so meje med civilizacijo in barbarstvom vse tanjše. Ko je govoril o neravnovesju med ekonomskim razvojem in ravnanju z naravo, je citiral besede Ala Gora, da je »za razrešitev svetovnih težav  potrebna le politična volja, saj je vse znano.« O terorizmu je dejal, da »tudi najmočnejše države zahoda ne najdejo izhod, ker iščejo neprave vzroke, v arabskem fundamentalizmu. Celo našim politikom je ušla izjava, da bomo delovanje v Iraku poplačali z gospodarskim sodelovanjem. Kaj pa demokracija, a ta že ni več pomembna? Slovenija si je postavila visoke standarde, imela velik ugled, toda to ni trajno. V ambiciji čim prej se profilirati kot evropska država, je Balkanu obrnila hrbet. Še kot predsednik sem poskušal uskladiti naš pogled na ta svet, pa sem dobil odgovor, da sem obremenjen s socialistično zvezo.« Na vprašanje o Kosovu pa je dejal, da gre v tem primeru za poseganje po teritoriju srbske države, poseg v meje. 

 

Vloga medijev

 

Kučan je tudi dejal, da bo Slovenija razpadla na dve vplivni coni: italijansko in avstrijsko. Celje bi lahko imelo pomembno vlogo v preprečevanju takega razpada. Tehnično bomo predsedovanje Evropski uniji izpeljali korektno, je ocenil, ker smo dobri organizatorji, toda glede vsebine ne vidi, da bi lahko dali kaj pomembnega, tudi zato, ker nismo pritegnili vse, ki bi lahko tukaj pomagali. »Velja pravilo izločanja in ne pritegovanja in prevladuje klientelizem.« Ko je govoril o strankah, je dejal, da veliko prostora za notranjo strankarsko demokracijo ni. V Slovenijo se selijo netoleranca in groba sila proti vsem, ki mislijo drugače. Omenil je primer Tržiča in dejal, da so mediji sokrivi, »kajti ljudi, ki se tako obnašajo, ne bi smeli propagirati, temveč bi morali obsojati.«

Komentarja Kučanove besede ne potrebujejo. Mogoče lahko dodamo le še to, da se del medijev pri nas obnaša navijaško, nekateri, ki se poskušajo prikazati kot »nevtralni«, pa s tem dajejo možnost propagiranja nemoralnega in neetičnega obnašanja.

 

Kučan: Sodobna diplomacija je gospodarska diplomacija.

 
 © Marko Sjekloča in Celjan,  november 2006
 
Domov
Nazaj